Model :2201

 

ชั้นวางของอะคริลิค
ขนาด 30 x 45 x 100 CM.

 

 

 

 

Model : 2202

 

ชั้นวางของอะคริลิค
ขนาด 60 x 50 x 130 CM

 

 

 

 

Model : 2203

 

ชั้นวางของอะคริลิค
ขนาด 42 x 60 x 130 CM.

 

 

 

 

Model : 2204

 

ชั้นวางรองเท้า
ขนาด 60 x 60 x 130 CM.

 

 

 

 

Model : 2205

 

ชั้นวางสินค้า
ขนาด 20 x 20 x 100 CM.

 

 

 

 

Model : 2206

 

ชั้นวางสินค้า
ขนาด 40 x 50 x 130 CM.

 

 

 

 

Model : 2207

 

ชั้นวางสินค้าและแขวนสินค้า
ขนาด 40 x 60 x 130 CM.

 

 

 

 

Model : 2208

 

ชั้นวางสินค้า
ขนาด 60 x 40 x 145 CM.

 

 

 

 

Model : 2209

 

ชั้นวางสินค้า
ขนาด 50 x 40 x 145 CM.

 

 

 

 

Model : 2210

 

ชั้นวางสินค้า
ขนาด 45 x 38 x 150 CM

 

 

 

 

Model : 2211

 

ชั้นโชว์สินค้า
ขนาด 35 x 120 x 150 CM.

 

 

 

 

Model : 2212

 

ชั้นโชว์สินค้า
ขนาด 35 x 120 x 150 CM.

 

 

 

 

Model : 2214

 

ชั้นแขวนสินค้า
ขนาด 60 x 40 x 140 CM.

 

 

 

 

Model : 2215

 

ชั้นวางของ
ขนาด 30 x 40 x 110 CM.

 

 

 

 

<<  1     2  >>

 

บริษัท ออฟฟิศไทย ออนไลน์ จำกัด
บริษัท คอนเน็กซ์ ดีไซน์ จำกัด
เลขที่ 1958 ซอยเทพารักษ์ 18 ( ก.ม. 1 )
ถนนเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Tel.02 755 6141-2 FAX.02 394 4550
ID Line : @officethai E-Mail : udom188@hotmail.com

อะคริลิค, พลาสติกใสแข็งขึ้นรูป, กล่องอะคริลคสำเร็จรูป, กล่องอะคริลิคตามสั่ง, ชั้นอะคริลิคตามสั่ง,
รับผลิตอะคริลิคตามสั่ง, ชั้งวางอะคริลิค, ตู้โชว์สินค้าอะคริลิค, ตู้วางสินค้าอะคริลิค, กล่องเครื่องสำอางอะคริลิค,
ชั้นวางเครื่องสำอางอะคริลิค, กล่องอะคริลิคราคา, กล่องเครื่องสำอางราคา,
ชั้นวางอะคริลิคราคา,